Aquestes són algunes de les seves aplicacions:

  • Eliminació d'olors en fosses sèptiques, depuradores, canalitzacions, sanitaris, etc.
  • Tractament d'aigües residuals
  • Desembussador de sifons, canalitzacions, trampes de greix, etc.
  • Degradació de matèria orgànica
  • Neteja de superfícies
  • Absorció de fluids orgànics
  • Neteja de tot tipus d'urinaris

Seleccioni el seu producte Bionitid de Biotecnologia AQUÍ