A Bionitid fabriquem i distribuïm una àmplia gamma de productes per als sectors de la Construcció:

  • Additius i Impermeables
  • Plastificants i fluïdificants per morters
  • Repel·lents per a façanes
  • Antilliscant de superfícies
  • Netejadors de sòls, piscines, grafits i aixetes
  • Pintures, recobriments i Imprimació antioxidant
  • Desencofrant per a formigó emulsionable en aigua

Seleccioni el seu producte Bionitid per Constucció AQUÍ